Arkivdepot

Kommunen er etter § 5-1 i arkivforskrifta forplikta til å opprette eige arkivdepot eller delta i eit interkommunalt depotsamarbeid.

 

Radøy kommune har inngått avtale med Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) om avlevering, handtering og depot av eldre arkiv (fram til 1964), personregister og elektroniske arkiv. Kommunen har etablert eige arkivdepot i kjellaren på rådhuset for nyare arkiv. Radøy kommune oppbevarer også ein del privatarkiv i arkivdepot.

Laster...