Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Radøy kommune har felles postmottak for arkiv for Rådhuset, musikk- og kulturskulen, Frivilligsentralen,skular og barnehagar.

Følgjande avdelingar vert då omfatta av sentralarkivet:

  • Rådmannen og hans stab
  • Plan, næring og teknisk
  • Kultur- og sørvistorget
  • Løn og personal
  • Økonomikontoret
  • Ungdomskoordinatoren
  • Felles landbrukskontor for Austrheim, Fedje og Radøy
  • Skular
  • Barnehagar
  • Kultur- og musikkskulen

Dei andre einingane i kommunen har eiga arkivteneste.

Arkivleiar er knytt til Kultur- og sørvistorget, men er i arkivfaglege spørsmål overordna andre tilsette i kommunen. Arkivleiar er ansvarleg for depot av arkiv i Radøy kommune.

Laster...