Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Radøy kommune har felles postmottak for arkiv for Rådhuset, musikk- og kulturskulen, Frivilligsentralen,skular og barnehagar.

Følgjande avdelingar vert då omfatta av sentralarkivet:

 • Rådmannen og hans stab
 • Plan, næring og teknisk
 • Kultur- og sørvistorget
 • Løn og personal
 • Økonomikontoret
 • Ungdomskoordinatoren
 • Felles landbrukskontor for Austrheim, Fedje og Radøy
 • Felles barnevern for Lindås, Meland og Radøy
 • Skular
 • Barnehagar
 • Kultur- og musikkskulen

Dei andre einingane i kommunen har eiga arkivteneste.

Arkivleiar er knytt til Kultur- og sørvistorget, men er i arkivfaglege spørsmål overordna andre tilsette i kommunen. Arkivleiar er ansvarleg for depot av arkiv i Radøy kommune.

Laster...