Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Radøy kommune er eitt organ, jfr. Forskrift om offentlege arkiv § 1.

Radøy kommune har felles sentralt postmottak og administrativt arkiv for rådhuset, musikk- og kulturskulen, Frivilligsentralen, skular og barnehagar. Frå januar 2014 vart felles postmottak og arkiv fullelektronisk for følgjande einingar:

  • Rådmannen og hans stab
  • Plan, næring og teknisk
  • Kultur- og sørvistorget
  • Løn og personal
  • Økonomikontoret
  • Ungdomskoordinatoren
  • Felles landbrukskontor for Austrheim, Fedje og Radøy (....?
  • Skular
  • Barnehagar
  • Kultur- og musikkskulen

Følgjande andre fagområde i kommunen har eige postmottak og arkiv: 

Arkivleiar er knytt til Kultur- og sørvistorget, og er overordna andre tilsette i kommunen når det gjeld arkivfaglege spørsmål. Arkivleiar er og ansvarleg for eldre arkiv i Radøy kommune.

Ikah (Interkommunalt arkiv i Hordaland) er kommunen sitt depot.

Laster...